Recruitment 2023

Multidimensional Design, second-cycle studies

Note: this subpage is not translated yet.

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

Asystent:
dr Tomasz Kwiatkowski

Naszym celem jest kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów. Dążymy do rozwijania wyobraźni i zdolności analizowania, oraz zbudowania umiejętności używania ich do rozwiązywania problemów projektowych. Program pracowni opiera się na świadomym realizowaniu procesu projektowego.

Stawiane studentom wyzwania zawarte są w zakresie kształtowania idei, programowania i realizacji badań i eksperymentów oraz definiowaniu postaci rozwiązania. Niektóre dociekania dotyczą tylko idei, niektóre tylko badań i eksperymentów, żadne nie dotyczą tylko definiowania postaci rozwiązania.

Bardziej interesuje nas w pracy droga, którą podążamy niż cel do którego zmierzamy. Najciekawsze przygody spotykamy po drodze, a cel, no cóż, cel nie zawsze musi byś osiągnięty… Czasami spektakularna katastrofa przynosi więcej doświadczeń niż kolejny sukces.

Studia drugiego stopnia

Uważamy, że projektowanie wzornictwa jest twórczą, wieloaspektową  działalnością. Twórczą, ponieważ prowadzi do opracowania koncepcji czegoś nowego, czegoś, czego dotychczas nie było. Wieloaspektową, ponieważ projektując, trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych czynników mających wpływ zarówno na przebieg procesu projektowego, jak i na postać konkluzji projektowej.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętność planowania i realizacji procesu projektowego, prowadzącego do wypracowania konkluzji projektowej, będącej rozwiązaniem samodzielnie sformułowanego, złożonego problemu projektowego z zakresu wzornictwa.

Zakładamy, że warunki twórczej działalności projektanta ulegają ciągłym zmianom. Sprostanie im wymaga wykształcenia mechanizmów adaptacyjnych wykorzystujących posiadaną wiedzę, wyobraźnię, intuicję i zdolność do twórczego myślenia. 

 

  

Gallery