Recruitment 2024

Presentation Techniques

Note: this subpage is not translated yet.

Prowadząca:
mgr Agata Dojlitko


Zajęcia z Technik Prezentacji trwają trzy semestry na pierwszym stopniu studiów. W trakcie kursu Student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie rysunku prezentacyjnego, syntezy graficznej i animacji. Indywidualnie odpowiada na realizowany temat oraz proponuje własne, wielowarstwowe rozwiązania formalne – dobiera odpowiednią technikę, narzędzia, elementy składowe danego zagadnienia, stylistykę i typografię. Student zapoznawany jest także z podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz funkcjami edycyjnymi oprogramowania 2D, pozwalającymi właściwie zaprezentować prace semestralne.

 

Gallery