Recruitment 2022

Why is it worth to study at ASP? Open Days 2022 Procedure for transferring from another school Recruitment Rules for Foreigners
Architecture and Design
Graphic Arts
Sculpture and Intermedia
Painting
DoHaToA
Doctoral School
RecruitmentRecruitment

Art'em All 2. Wielki przegląd prac studenckich ASP w Gdańsku

Read more

Dzierżawa powierzchni – przedłużony termin składania odpowiedzi na zaproszenie do udziału w negocjacjach

Read more

Plakat seryjny. Wystawa studencka

Read more

Letnia Akademia „Fashion Starter”

Read more

Wystawa "Kolej na ekologię"

Read more

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Rzepy

Read more

Plakaty i inne formy graficzne. Wystawa studencka

Read more

Konkurs Dyplomy ASP: Architektura i Wzornictwo 2022 rozstrzygnięty

Read more