Recruitment 2023

Staff

Core full-time employees:

 

prof. Jacek Dominiczak

prof. Tadeusz Pietrzkiewicz

prof. Beata Szymańska 

prof. Maciej Świtała

prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska

dr Paweł Czarzasty

dr Filip Ludka

dr Bogumił Oświecimski

dr Katarzyna Zawistowska

dr Tomasz Zmyślony 

mgr Daria Bolewicka 

mgr inż. Dariusz Dyr 

mgr Jakub Ossendowski 

mgr Agnieszka Kochańczyk 

mgr Marta Koniczuk

mgr Michał Pecko 

mgr Katarzyna Przybył

mgr Martyna Rajewska 

mgr Agata Ruchlewicz-Dzianach

mgr Daria Skoczylas-Woźniak 

mgr Beniamin Straszewski  

mgr Marta Kozakiewicz

Other full-time employees

prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 

prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

prof. ASP dr hab. Anna Rainert-Faleńczyk

prof. ASP dr hab. Mariusz Waras

prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

dr hab. Krzysztof Ludka

dr Roman Nieczyporowski

dr Jakub Gołębiewski 

dr Mikołaj Harmoza

dr Marta Hryc

dr Karol Lewalski

mgr Marta Kołacz

mgr Bartosz Jaroszek 

mgr Grzegorz Zięcina 

External specialists:

dr Piotr Czyż

mgr Małgorzata Matyka

mgr inż. Tomasz Zybała

mgr inż. arch. Marta Rogala

dr inż. Natalia Sokół

mgr Sylwia Juchimowicz

mgr Zuzanna Motus

dr Wojciech Kowalczyk