Recruitment 2023

Why is it worth to study at ASP? Open Days 2023 Procedure for transferring from another school Recruitment Rules for Foreigners

Evaluation

Note: this subpage is not translated yet.

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.

  • Pierwsza ewaluacja według nowych zasad odbędzie się w 2021 r. Obejmie okres od 2017-2021 roku. Jak wyjaśnia ministerstwo, osiągnięcia z dwóch pierwszych lat powstawały w innym, nieobowiązującym już stanie prawnym, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu ewaluacyjnym

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. (do pobrania w zakładce ustawy i rozporządzenia)
W nowej ocenie zaszły trzy kluczowe zmiany.

  • Po pierwsze ocena działalności naukowej danego podmiotu (uczelni) odbywać się będzie w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Po drugie, ewaluacją objęci zostaną wszyscy pracownicy naukowi – zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybrani pracownicy). Przy ocenie pod uwagę będą brane indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Po trzecie wprowadzono limit osiągnięć zgłaszanych do oceny – od teraz będą to tylko cztery najlepsze osiągnięcia (limity publikacji będą odpowiednio zwiększane dla publikacji wieloautorskich).

Więcej informacji na stronie ministerstwa: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja

_______________________________________________________________________________________

 

20.03.2019
Na stronie ministerstwa został opublikowany przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej.