Recruitment 2024

Note: this subpage is not translated yet.

Projekt pn.: „Rozbudowa infrastruktury wspomagającej kształcenie studentów na Wydziale Rzeźby i Intermediów” dofinansowany w ramach Programów Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  - umowa o dofinansowanie nr 02658/ 20/FPK/DEK z dnia 03.07.2020 r.

Na realizację zadania Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł.

Całkowity koszt zadania: 100 000 zł.

Celem projektu było zapewnienie w pracowniach swobodnego dostępu do sprężonego powietrza, cel ten został osiągnięty poprzez zakup centralnego kompresor o dużej mocy i wydajności. Ponadto założeniem projektu było wzbogacenie procesu kształcenia studentów o umiejętności pracy w oparciu o urządzenia sterowane cyfrowo. Realizację tego założenia umożliwiają zakupione w ramach projektu oś obrotowa frezarki CNC zaopatrzona w cylinder do tworzenia w pełni trójwymiarowych modeli oraz skaner 3d wraz
z oprogramowaniem wspomagające  realizowany na Wydziale Rzeźby i Intermediów proces modelowania.

                                                  

Zadanie zostało zrealizowane poprzez podjęcie następujących działań:

  1. zakup sprężarki śrubowej z osuszaczem chłodniczym i zbiornikiem sprężonego powietrza,
  2. zakup wyciągu pyłu i trocin,
  3. zakup osi obrotowej frezarki CNC,
  4. zakup przenośnego skanera 3d wraz z oprogramowaniem,
  5. zakup komputera do obsługi frezarki CNC i skanera 3d,
  6. zakup wielkoformatowego kolorowego systemu skanującego (skaner wraz
    z oprogramowaniem)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

 

Gallery